TOKYO HEAD OFFICE

img_map_tokyo_e.gif

Hirose Building 3F, 3-17, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku,Tokyo 101-0054

By Metro

Takebashi Station (Tokyo Metro Tozai Line)
Jimbocho Station (Tokyo Metro Hanzomon Line/Toei Mita Line/Toei Shinjuku Line)
Otemachi Station (Tokyo Metro Marunouchi Line/ Tokyo Metro Tozai Line /Tokyo Metro Chiyoda Line/ Tokyo Metro Hanzomon Line/Toei Mita Line)

By JR Line

Kanda Station
Ochanomizu Station